Til hjemmesiden7.jpg
 

Script constellation

Script constellation er en metode udviklet med rod i systemisk opstilling. re-Connect by Vibeke Hastrup begyndte at arbejde med denne form for manuskriptudvikling herhjemme i 2014, og har afholdt flere workshops. Metoden udforsker bl a tema, karakterrelationer, plots, dialog, konflikter, hemmeligheder, forhistorier mm. i forbindelse med manuskriptskrivning.

Kreativ manuskriptopstilling er en spændende metode for bl a manuskriptforfattere og instruktører, Den giver indsigt i manuskriptets styrker og svagheder, karakterernes indbyrdes relationer og/eller mangel på samme og giver historien et skub i den rigtige retning.

Jeg har videreudviklet metoden med afsæt i mine erfaringer som systemisk familie opstiller. I Tyskland har metoden været anvendt i en lang årrække og er blandt andet blevet brugt til at udvikle film som de to oscarvindende film ’Das Lebens der Anderen’ og ’Quiero Ser’. Og i Danmark er script constellation nu også ved at vinde indpas.

EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL DER KAN UNDERSØGES:

  • Er karaktererne i de rigtige relationer med hinanden?

  • Er plottet realistisk?

  • Er en karakter stærk eller svag nok i forhold til de andre karakterer?

  • Mangler der noget/nogen i historien, eller er der noget/nogen, der er overflødige?

  • Hvad tænker og siger karaktererne om og til hinanden?

  • Skal der skrues op eller ned for konflikterne?

  • Fungerer filmens slutning? For forfatteren? For producenten? For publikum?

  • Hvordan får jeg publikums interesse?

  • Skal tema, karakterer og plot undersøges nærmere?

Metoden er en effektiv måde at komme ind i en historie på og teste kernen og på den måde blive vidende om det ubevidste contra det bevidste potentiale, der er i manuskriptforfatterens og eller instruktørens historie. Nogle gange kan en forfatter/instruktør være blind for egne styrker/svagheder og uafvidende komme til at stå i vejen for historien. Her kan en kreativ manuskriptopstilling være en stor hjælp.

Det er reelt kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan udforske og teste med denne metode. Blandt andet har jeg hjulpet en klient af med en slem skriveblokering, og jeg har også selv brugt metoden effektivt i mit skuespilarbejde.

Forfattere kan være bange for at afsløre deres historie for udenforstående. Derfor er det vigtigt for mig at nævne, at man sagtens kan lave en opstilling uden at involvere andre end mig, som faciliterer processen. Jeg må vide lidt om plottet eller karaktererne for at kunne facilitere processen bedst muligt, men alle andre tilstedeværende behøver kun ganske få fakta for at kunne indgå i processen.

Kreativ manuskriptopstilling kan foregå på et hvilket som helst tidspunkt under manuskriptskrivningen.

SCRIPT CONSTELLATION HAR SINE RØDDER I DEN SYSTEMISKE OPSTILLING.DU KAN LÆSE MERE OM METODEN HER.

FREMGANGSMÅDE OG METODE

Forarbejde:

Jeg læser manus/synops/ide, der foreligger.

Jeg taler med manusforfatteren om, hvilke spørgsmål han/hun har. Hvor er han/hun eventuelt kørt fast. Hvor vil han/hun gerne udvikle historien. Vil han/hun gerne vide noget om f.eks. karakterernes forhistorie/relation/dialog/hemmeligheder etc.

Vi beslutter os for, hvad der skal undersøges, og om det skal være opstilling i gruppe, eller om forfatteren selv skal være repræsentant, opstilling 1 til 1. Begge metoder er effektive.


Opstilling i gruppe:

Til stede i rummet er: manuskriptforfatter, facilitator og en gruppe i passende antal af ”uvidende” mennesker.

Sidstnævnte skal bruges som repræsentanter. Det vil sige, at de fx skal repræsentere de forskellige karakterer eller elementer i manus, når de bliver udpeget til det af manuskriptforfatteren. Det kan enten være folk, som forfatteren/ produktionen finder eller det kan være et hold af udenforstående.

Hvis manusforfatteren vil undersøge relationer mellem karaktererne og deres underliggende motiver, liv og replikker, er denne metode mest velegnet.

Forfatteren vælger nu de repræsentanter, der skal repræsentere karaktererne i manus og/eller et element, og vi undersøger de forskellige dynamikker, relationer, konflikter og dialog imellem disse. Vi undersøger også, om der er informationer, der har ligget skjult for forfatteren. Repræsentanterne skal ikke spille eller improvisere men blot komme med informationer ud fra spørgsmål fra facilitator eller forfatteren.


Opstilling med forfatter 1:1

Forarbejdet er det samme som ovenfor beskrevet.

Når vi når til selve opstillingen, arbejder jeg med manusforfatteren alene i stedet for at have en gruppe repræsentanter i rummet. Jeg benytter mig af papirer og figurer, og manusforfatteren kan selv aflæse de forskellige karakterer og elementer. Det lyder måske indviklet, men er det ikke. Jeg har arbejdet med en forfatter, der har prøvet begge metoder og som fortæller, at for hende er de lige effektive.

Der kan være helt specifikke emner, som viser sig at være af privat karakter, så som skriveblokering, hvor det kan være hensigtsmæssigt at arbejde 1:1.

 

UDTALELSER FRA TIDLIGERE DELTAGERE

"Det var meget inspirerende, en meget sand og enkel måde at skabe historier på. Du har virkelig fat i en ’guddommelig inspirationskilde, som på sigt kan udvikle sig og gå hånd i hånd med den nye spændende udvikling, der er kommet, specielt inden for dansk film". 

Morten Thunbo, skuespiller

 

"Metoden hjalp mig helt konkret af med en skriveblokering og var med til at åbne op til det legende og lystfulde og modige". 

Kett Kadays , Manuskripforfatter