Systemisk opstilling / familieopstilling med Vibeke Hastrup

Har du lyst til at forandre dit liv, privat eller professionelt, så prøv en familieopstilling eller en systemisk opstilling. Det er en enkelt og overraskende metode, der lige nu vinder indpas verden over. Har du eksempelvis svært ved at få dit professionelle liv bragt på skinner, har du fastlåste problemer i familien, lider du af lavt selvværd eller stress, så kan systemisk opstilling være vejen frem.

Jeg er uddannet i systemisk organisations og familieopstilling hos nogle af verdens førende undervisere i England, Holland og Tyskland. Se uddannelse her. Jeg hjælper klienter med at lokalisere blokerende mønstre, og efter få sessioner med familieopstilling kan de bliver parate til at tage nye  skridt i livet og deres forhold til vigtige relationer ændrer sig. Jeg hjælper også kunder i deres professionelle virke med at indkredse det, der måtte stå i vejen for deres succes.

HVAD ER SYSTEMISK OPSTILLING

Systemisk familie opstilling er ikke terapi og ikke coaching i den almindelige opfattelse og alligevel er det begge dele. Det er en metode til personlig forandring, der bevidstgør og ændrer din måde at forholde dig til dig selv og til andre mennesker - i private såvel som i professionelle sammenhænge.

Vi har sandsynligvis alle et billede eller en lille film kørende der handler om, hvem vi er og hvorfor vi er som vi er. Det er vores historiefortælling der styrer vores måde at være på og vores gennemslagskraft i livet. En mere eller mindre fastlåst historie forankret i fortiden, og så længe man har energi bundet i fortiden er det svært at skabe sin fremtid

I arbejdet med familieopstilling tager man udgangspunkt i klientens selvbillede og oplevelse af situationen, som er blevet fastlåst og kodet i hjernen. ’Det er sådan det er og det er svært at ændre’! Tror man!

Mit arbejde består i, at få min klient over i en kropslig og billedelig fornemmelse og at finde den systemiske årsag til problemet. Ofte ligger dette tilbage i barndommen, hvor klienten har påtaget sig en bestemt måde at være på, for at tilpasse sig de familiære omstændigheder man er vokset op under. Det viser det sig også, at den måde ens relation var til ens forældre, også farver den måde man agerer i professionelle sammenhænge.

Gennem en familieopstilling eller en systemisk opstilling er det muligt at ændre på den kodning der har fundet sted og frigøre klienten energi og herfra skabe en anden og større historie. Den moderne hjerneforskning understøtter i stigende grad at systemisk opstilling er en måde at ændre din hjernens kodning på og dermed skabe forandring.

I private sammenhænge kan emnerne være

 • Konfliktfyldte relationer.

 • Dine børns tarv.

 • Sammenbragte familier - dine børn og mine børn.

 • Nuværende eller tidligere parforhold.

 • Alkoholisme eller barn af alkoholiker.

 • Stress.

 • Gentagne mønstre og følelser du føler dig fanget i.

 • Manglende selvværd og energi.

I professionelle sammenhænge kan emnerne være

 • Manglende flow i dit arbejde.

 • Karrierevalg.

 • Lederudforinger.

 • Konflikter på arbejdspladsen.

 • Stress.  

Jeg tager afsæt i den systemiske metode og benytter mig også af min erfaring fra en lang uddannelse i Evocative Leadership, (at vække dit indre lederskab.) Herudover har jeg arbejdet som stress- og konflikthåndteringscoach.

Resultatet af mit arbejde kan være:

 • Fornyet energi, styrke og handlekraft

 • Ro i familieforholdene

 • En ny retning i livet

 • En fornemmelse af endelig at være på rette sted

 • Ro og flow i arbejdslivets sammenhænge

Jeg har selv rejst langt i livet. Jeg har indsamlet viden, visdom og erfaringer. Selv om jeg har haft succes i mit professionelle og private liv, har jeg også oplevet total fastlåsthed, sorg og frustration. Jeg har mødt mine skyggesider igen og igen, og jeg har forsøgt at arbejde med de blokeringer, der har manifesteret sig i min karriere og i mit følelsesliv. Først da jeg stiftede bekendtskab med systemisk familie opstilling, begyndte brikkerne for alvor at falde på plads, og der blev skabt flow i mit liv.

Jeg glæder mig til at hjælpe dig med dine udfordringer!

NY Klientudtalelse 20192.jpg

Book en session (1:1)

Privatkonsultation 1:1 i min praksis i København. Sessioner er af 1-2 timers varighed.Ofte er der tale om korte forløb og i nogen tilfælde er en enkelt session nok for at behandle et emne.

Pris: en session 900 kr. / 1250 kr for par.

Supervision af professionelle 900 kr excl. moms

*Bor du uden for København, har du også mulighed for et onlineforløb. Kontakt mig og få mere at vide.

Aflysning senere end 24 timer før en session udløser 50% honorar.

Kontakt mig her, hvis du vil vide mere eller booke en session i familie opstilling eller systemisk opstilling. Jeg har også åben telefontid 51941648 mandag- torsdag 8-9. Hvis jeg er optaget af en anden samtale så læg en besked og jeg ringer tilbage asap.

Book en plads i gruppeforløbet

Gruppeforløb i familieopstilling i samarbejde med konfliktmægler og systemiskopstiller Lene Holmsgaard for 6-10 deltagere over fem aftener (3 timer pr. gang). Læs mere om gruppeforløbet der starter til efteråret 2019 her. Kontakt mig endelig, hvis du har spørgsmål eller vil tilmelde dig.

Pris: 5 gruppesessioner 2100 kr.

Temalørdag:

Hjælp! Hvordan giver jeg mine børn den bedste skilsmisse.

Skal du skilles og er du bekymret for dine børn? Er du flyttet sammen med en ny partner og har svært ved at få kabalen til at gå op? Er der problemer mellem dig og børnenes far/mor? Kan du mærke at dine børn lider under skilsmissen?

Vil vil alle det bedste for vores børn og i en skilsmisse ved vi at børnene ofte kommer i klemme. Og det gør ondt! Ved at bruge den systemiske tilgang har man mulighed for at se på de skjulte dynamikker der udspiller sig i en sådan situation, og at frigøre børnene for det synlige eller skjulte ansvar de påtager sig, og som hæmmer deres egen fremdrift i livet.

Kom til temalørdag om skilsmissebørn og se hvordan du med få greb kan gøre det meget lettere for dine børn og dermed også for dig.

Dato:

Lørdag d 23 november kl 10-18

Der vil være plads til 4 opstillinger, resten vil deltage som repræsentanter. Så selv om du ikke får en opstillingen på din egen problematik vil du få rigtigmeget ud af at deltage i de andres opstillinger.

Pris: Deltager med en opstilling 1500kr. Deltager uden en opstilling 450 kr.

Er du interesseret i at deltage? Så kontakt mig her

UDDANNELSEstilbud:

Identificer Dynamikkerner.

For uddannede og professionelle opstillere.

Et forløb på 1X4 dage hvor vi stiller skarpt på at identificere de dynamikker vi støder på i opstillingsarbejdet og træne interventioner og sætninger. Forløbet er inspireret af Caroline Ward. Læs mere her


Systemisk Opstilling til brug i dit professionelle virke.

For coaches, terapeuter, konfliktmæglere, rådgivere, behandlere, HR-konsulenter og andre der måtte være nysgerrige på at skabe varig forandring.

Er du interesseret i at lære om Systemisk familieopstilling på en struktureret og effektiv måde? Så læs om efterårets tilbud hos re-Connect by Vibeke Hastrup og Diapraxis her.

OBS! Kurset afholdes i Montenegro og er overtegnet. Nyt hold sættes op snarest i Danmark. Henvend dig gerne allerede nu, hvis du er interesseret.

Udtalelser fra klienter

“Vibeke er virkelig dygtigt til at skabe et tillidsfuld og trygt rum og ledte mig sikkert igennem sessionerne i familieopstilling. Det har været nogle stærke oplevelser - øjenåbenende i forhold til hvordan mit familiesystem hænger sammen og til tider meget bevægende. Selvom jeg har en uddannelses i gestalt- og kropsterapi og har arbejdet med mig selv i mange år, så oplever jeg, at jeg har fået en ny selvforståelse og endelig taget afsked med gamle mønstre. Det skyldes udelukkende den særlige tilgang opstillingen tilbyder”.

Dorte Kirstine Sibast, Udviklingschef, arkitekt MAA / Development manager, architect MAA

“Pludselig sker det, der ikke skete før: nye muligheder, nye bekendtskaber og nyt job. Frygten for fremtiden slipper sit tag, og jeg rodfæster mig mere i nuet - det er ret fantastisk! Så tak Vibeke! Gode vibrationer er sat i gang og en energi, der har været fastlåst længe, er sat fri”.

Kristine Hedrup Ringdal, Skuespiller

“Bare to sessioner i familieopstilling har skabt stor forandring. Det har flyttet på et par temmelig grundlæggende ting i mit liv og mit system flytter stille med. Det var en udsøgt fornøjelse!”.

Karin Worsøe, Kunstnerisk udviklingskonsulent

“Vibeke Hastrup og Lene Holmsgaard udgør et kompetent team, som arbejder med imponerende professionel indsigt. Det fører til interessante processer, som umiddelbart er skjulte. Vibeke og Lene viser mod, som bevæger sig i et anderledes felt og åbner bevidstheder, som vi godt vidste var der, men som vi ikke vidste at vi vidste.”

Nils Stahlschmidt, Parterapeut

Du kan her læse flere udtalelser fra mine klienter.

SYSTEMISK OPSTILLING KAN OGSÅ ANVENDES I ARBEJDET MED SCRIPT CONSTELLATION.DU KAN LÆSE MERE OM METODEN HER.